GERECHTSDEURWAARDERS

Gerechtsdeurwaarders: voor de meest directe aanpak

In het maatschappelijk verkeer is rechtszekerheid erg belangrijk. Rechtszekerheid betekent dat afspraken worden nagekomen. Bij dit laatste speelt de gerechtsdeurwaarder een belangrijke rol.

De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat hetgeen wat de rechter beslist heeft ook wordt nageleefd. Als gerechtsdeurwaarderskantoor hebben wij meerdere gerechtsdeurwaarders voor ons werken. Ons (ambtelijk) werk bestaat onder meer uit het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen (het dagvaarden) en het uitvoeren van door de rechter gewezen vonnissen. In dit kader hebben wij de bevoegdheid om beslag te leggen op de goederen van personen/bedrijven of bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand te ontruimen. Tevens maken wij diverse processen-verbaal op en zorgen wij ervoor dat stukken of mededelingen een persoon op wettige wijze bereiken.

Wij zijn lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Wij moeten, om ons vak te mogen blijven uitoefenen, voldoen aan verschillende eisen. Zo moeten wij ons houden aan de verschillende wet- en regelgeving, voldoen aan de door de beroepsgroep opgestelde Normen voor Kwaliteit en ons blijven bijscholen. Hierdoor blijft de kwaliteit van onze dienstverlening optimaal en is een goede en integere zaakbehandeling door ons gewaarborgd. Ook zijn onze juristen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van rechtskundige Adviseurs (NVRA).

 
MEER WETEN?

Meer weten over onze gerechtsdeurwaarders? MAIL ONS

[/linkarea] [/column_1]