OPDRACHTGEVERS

Wij bieden een compleet en professioneel pakket van diensten aan op het gebied van debiteurenbeheer: van het aanmanen tot het leggen van beslag. Daarnaast bieden wij mediation aan als alternatieve vorm van geschilbeslechting en hebben voorts juristen in dienst om uw juridische belangen te behartigen. Scroll door het menu voor meer informatie over de afzonderlijke gebieden.

DEBITEURENBEHEER

Het eeuwige dilemma waarmee onze opdrachtgevers zich geconfronteerd zien, is het in stand houden van de zorgvuldig opgebouwde relatie enerzijds en tijdige betaling van de facturen anderzijds. Een debiteur is in de eerste plaats een klant die voor omzet zorgt. Lees meer →

INCASSO

Wij schrijven uw klant aan en sommeren daarbij om het openstaande bedrag alsnog te betalen. De brieven worden tevens per e-mail verstuurd en ook hebben wij hiervoor een SMS-functionaliteit. Bij geen betaling en/of reactie nemen wij telefonisch contact op met de klant. Lees meer →

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

U gaat liever niet de (juridische) discussie aan met uw klant, maar mocht het er toch van komen, dan kunnen wij u als raadsman bijstaan. Onze juristen hebben passie voor hun vak en meer dan dat: onze juristen zijn betrokken en gaan voor de volle 100% voor uw zaak Lees meer →

GERECHTSDEURWAARDERS

In het maatschappelijk verkeer is rechtszekerheid erg belangrijk. Rechtszekerheid betekent dat afspraken worden nagekomen. Bij dit laatste speelt de gerechtsdeurwaarder een belangrijke rol. Lees meer →

LANDELIJK EXPLOTEN LOKET

Het exploten loket is een landelijk loket voor het uitbrengen van exploten voor opdrachtgevers zoals advocaten en notarissen. Wij zorgen dat uw exploot tijdig wordt uitgebracht, waar dan ook, zonder extra kosten. Lees meer →

INCASSO CALCULATOR

Bepaal  hoeveel incassokosten maximaal in rekening mag worden gebracht. Bepaal tevens of en hoeveel btw over de incassokosten verschuldigd is. Lees meer →