MEDIATION: EEN WAARDIG ALTERNATIEF

Mediation is een vorm van alternatieve geschilbeslechting en wordt veel toegepast in zakelijke geschillen, maar ook bij geschillen die liggen in de privésfeer. Het belang ligt met name in het behoud van de relatie, ook na beëindiging van het geschil.

Mediation komt neer op het gezamenlijk oplossen van een geschil door het voeren van gesprekken onder begeleiding van een mediator. Veel geschillen hebben namelijk wel een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is, maar deze wordt niet altijd gezien vanwege emotionele factoren of het blijven volharden in een bepaald standpunt. Door toepassing van mediation proberen partijen er samen uit te komen, zonder dat een gerechtelijke procedure opgestart hoeft te worden. Het doel is om voor partijen het maximale er uit te halen tot wederzijdse tevredenheid.

Onze mediator is onafhankelijk en neutraal. De mediator kiest geen partij, maar gaat samen met de partijen op zoek naar een oplossing voor het probleem. In dit kader moet ook de oplossing voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Indien u een probleem heeft met een persoon of organisatie, en u wilt samen zaken blijven doen, dan kunt u kiezen voor Karreman Mediation. Mediation is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter en mediation bespaart veelal tijd en geld. Bij mediation werkt u namelijk gezamenlijk naar een oplossing en bent u niet afhankelijk van de rechter. Niet alle zaken lenen zich voor mediation, maar kiest men voor mediation, dan is doorgaans sprake van een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

Deelname aan mediation is dus vrijwillig, maar niet vrijblijvend. U moet samen aan een oplossing willen werken. Onze mediator neemt géén standpunt in en is dus onpartijdig. Wij helpen partijen om die oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee is. Hiermee kunt u mogelijk een procedure voorkomen en kosten besparen.

Alternatief op alternatief

Lukt het echter niet om door middel van onderhandelingen tot genoegzame afspraken te komen, dan kunnen wij voor u alsnog alle incassomaatregelen treffen die nodig zijn om de vordering te incasseren. Dit traject is inclusief de gerechtelijke procedure en de tenuitvoerlegging van het vonnis. Zo blijft de gehele procedure van A tot Z in één hand. Passend naar uw wensen!

Mfn-gekwalificeerd

Onze mediator is ingeschreven in het Mfn-register (voorheen NMI). Dit wil zeggen dat onze mediator gekwalificeerd en erkend is door de Stichting Kwaliteit Mediators en de titel Mfn-registermediator mag voeren.

De Mfn-registermediator:

• voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
• voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
• werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
• valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
• heeft voldoende ervaring
• houdt kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil (permanente educatie)

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

 
MEER WETEN?

Meer weten over onze mediators?

MAIL ONS

[/linkarea] [/column_1]