KENNISBANK

Voorbeeld aanmaningen

Wij hebben voor u een aantal aanmaningen opgesteld die voldoen aan de wettelijke vereisten. Deze kunt u hieronder downloaden. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hieronder downloaden.

Online werkgeversformulier

Klik op de button hieronder om het online werkgeversformulier in te vullen.

Vul het formulier in

FAQ

 • Wat doet een deurwaarder?

  De deurwaarder heeft wettelijke taken, namelijk het verrichten van ambtshandelingen. Het gaat hierbij in eerste instantie om het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen (dagvaarden of oproepen). De deurwaarder zorgt er dan voor dat de dagvaarding de betreffende persoon bereikt.

  Als een rechter een vonnis heeft gewezen, of er is sprake van een andere titel (zoals een dwangbevel of verlof), dan kan een gerechtsdeurwaarder deze “tenuitvoerleggen”. Dat wil zeggen dat de deurwaarder hetgeen in het vonnis e.d. staat zelf kan uitvoeren door middel van het leggen van beslag op vermogen, zoals loon, bankrekeningen, voertuigen, inboedel etc. Ook valt het ontruimen van een woning onder de ambtshandelingen.

  De tarieven die de deurwaarder voor zijn diensten in rekening brengt, zijn vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). De actuele tarieven vindt u op de website https://www.kbvg.nl/2297/ik-heb-schulden/kosten.html.

  Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen heeft meerdere gerechtsdeurwaarders ter beschikking. Daarnaast voeren wij ook een incasso- en juristenpraktijk. Dit is interessant voor een schuldeiser. Wij zijn namelijk ook bevoegd om zelf te incasseren en te procederen.

  Alle zaken waar een incassobureau normaal een deurwaarder voor moet inschakelen, kunnen wij in eigen hand houden: de dagvaarding maken, uitbrengen en eventueel achteraf beslag leggen kunnen wij zelf. Dit scheelt tijd en kosten voor de schuldeiser.

  Mocht u vragen hebben over het werk van een deurwaarder, neem dan contact met ons op.

 • Hoe gaat een deurwaarder te werk?

  Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Hoe Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen wij te werk gaat is afhankelijk van de afspraken die u met ons maakt. Grofweg zijn er drie trajecten te onderscheiden, namelijk:

  Minnelijke incasso
  In deze fase wordt geprobeerd om zaken minnelijk met de debiteur op te lossen. Daarbij proberen wij contact te krijgen met de debiteur om de zaak te bespreken en een zo goed mogelijke oplossing te bewerkstelligen. Dit kan zijn directe betaling, maar ook het treffen van betalingsregelingen en/of het maken van andere afspraken.

  Procederen

  Als de minnelijke fase geen uitkomst biedt, dan kan de gang naar de rechter gevolgd kunnen worden. Onze juristen houden zich dagelijks bezig met procederen in zaken. De rechter zal een uitspraak doen en zijn beslissing vastleggen in een vonnis.

  Beslagleggen

  Als een debiteur niet voldoet aan de uitspraak van de rechter, dan schakelen wij onze gerechtsdeurwaarders in. Door middel van beslaglegging kunnen zij betaling van een debiteur afdwingen.

  Welke procedure gekozen wordt, is geheel afhankelijk van de zaak en uw wensen. Wij bespreken dit met u en adviseren op basis hiervan wat het beste is om te doen.

 • Welke deurwaarder moet u kiezen?

  U kunt het beste kiezen voor een deurwaarder die de beste expertise voor uw zaak in huis heeft en waar u zich prettig bij voelt. Karreman Gerechtsdeurwaardes en Juristen is een fullservice gerechtsdeurwaarderskantoor met een eigen incasso- en juristenpraktijk. Wij hebben de expertise in huis om juridisch eenvoudige en complexe zaken van A tot Z te behandelen. U heeft doorgaans geen advocaat nodig.

 • Wat is het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau?

  Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen kunt u inschakelen voor incassowerkzaamheden, maar wij zijn niet hetzelfde als een incassobureau.

  Een incassobureau heeft veel minder bevoegdheden dan wij als gerechtsdeurwaarderskantoor hebben. Een incassobureau kan brieven sturen en telefoneren, maar mag onder meer geen dagvaardingen uitbrengen en beslagen leggen (de deurwaarder mag dat wel).

  Dit betekent dat wij ten opzichte van een incassobureau een zaak zelf kunnen behandelen en daarmee ook zelf ook de regie behouden. Waar een incassobureau een derde-deurwaarder  moet inschakelen om de zaak te behandelen, hoeven wij dat niet. Dat brengt voordelen met zich mee voor een opdrachtgever:

  • Behandeling van A tot Z bij één partij (regie over de zaak, flexibiliteit, snelheid en deskundigheid)
  • U doet zaken met een professionele partij (beroepsregels, klantuitstraling)
  • Uw geld is veilig d.m.v. een wettelijke derdenrekening
  • Wij hebben inzage in wettelijke registers en databank (weet wat er speelt)
  • Wij werken landelijk.

  Het loont dus om direct de gerechtsdeurwaarder in te schakelen.

  Soms beweren incassobureaus dat de tarieven van gerechtsdeurwaarders hoger zijn. Dat is onjuist. Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen biedt het incassotraject (het werkterrein van het incassobureau) aan op basis van no-cure-no-pay. Dit betekent dat er voor de behandeling van de zaak geen dossierkosten verschuldigd zijn. Als er wordt betaald naar aanleiding van de incassoprocedure, dan wordt daarover de wettelijke incassoprovisie berekend. Dit is een vergoeding voor zijn dienstverlening.

  Op het moment dat er geprocedeerd moet worden bij de rechter en er beslag gelegd moet worden, dan gelden er andere tarieven. Dit is afhankelijk van de zaak. Een incassobureau kan dit niet zelf en moet hiervoor derden inschakelen, zoals de Rechtbank en de gerechtsdeurwaarder.

 • Mag een deurwaarder direct beslag leggen?

  U kunt ons inschakelen op het moment dat iemand de afspraken niet nakomt. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het moment dat u iemand hebt aangemaand, maar er nog steeds niet betaald is. Voorbeeld aanmaningen kunt u hier downloaden.

  Ook kunt u ons inschakelen op het moment dat u vermoed dat iemand zijn afspraken niet gaat nakomen. Dit is met name voor die gevallen waarin het financiële belang aanzienlijk is. Wij stemmen dan in overleg met u af wat het beste is om te doen.

  U kunt ons bellen als u advies wilt over een zaak. Wat is het beste om te doen op dat moment? Iedere zaak is weer anders. Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Wanneer kan ik een deurwaarder / incasso inschakelen?

  Een procedure bij de Rechtbank is vaak noodzakelijk als partijen er gezamenlijk niet uitkomen en een uitspraak van de rechter gewenst is. Bijvoorbeeld om een definitieve beslissing te krijgen in een geschil of om vervolgstappen te kunnen nemen, zoals beslaglegging.

  De kosten van een gerechtelijke procedure zijn niet eenduidig te benoemen. Dit is afhankelijk van de zaak.

  Griffierecht

  De Rechtbank brengt voor de zaak griffierecht in rekening. De hoogte van de griffierechten zijn afhankelijk van onder andere de soort zaak en de hoogte van de vordering. In de meeste gevallen kunnen deze kosten verhaald worden op de verliezende partij.

  Salaris/honorarium

  Voor het behandelen van een procedure (opstellen dagvaarding/bijwonen zittingen) geldt een salaris/honorarium. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de tijd die in een zaak gestopt moet worden en/of de kostenvergoeding die hiervoor staat. In de meeste zaken kunnen deze kosten verhaald worden op de verliezende partij.

  Dagvaarding

  Voor het uitbrengen van een dagvaarding is de inschakeling van de deurwaarder een vereiste. Hiervoor geldt het vastgestelde tarief van grofweg € 85,00 ex BTW inclusief verschotten.

  Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen berekent voor haar incassoklanten altijd de kosten die gelden voor een gerechtelijke procedure en het kostenrisico dat daarbij hoort. Op deze wijze kunnen onze klanten altijd een goede afweging maken of het verstandig is om een gerechtelijke procedure op te starten.

 • Wat betekent no-cure-no-pay?

  Een gerechtsdeurwaarder mag alleen beslag leggen op basis van een zogenoemde “executoriale titel” of een “verlof”. Hieronder vallen onder andere vonnissen van rechters, dwangbevelen en notariële aktes.

  Als er een titel aanwezig is, dan mag een gerechtsdeurwaarder in principe beslag leggen. De “titel” moet dan doorgaans wel eerst door de deurwaarder uitgereikt zijn aan diegene die moet betalen. Diegene krijgt dan nog een wettelijke termijn om aan de “titel” te voldoen. Deze termijn is vaak twee dagen. Mocht er niet binnen deze twee dagen betaald worden, dan kan er beslag worden gelegd.

 • Wat kost een deurwaarder/incasso?

  Een gerechtsdeurwaarder mag alleen beslag leggen op basis van een zogenoemde “executoriale titel” of een “verlof”. Hieronder vallen onder andere vonnissen van rechters, dwangbevelen en notariële aktes.

  Als er een titel aanwezig is, dan mag een gerechtsdeurwaarder in principe beslag leggen. De “titel” moet dan doorgaans wel eerst door de deurwaarder uitgereikt zijn aan diegene die moet betalen. Diegene krijgt dan nog een wettelijke termijn om aan de “titel” te voldoen. Deze termijn is vaak twee dagen. Mocht er niet binnen deze twee dagen betaald worden, dan kan er beslag worden gelegd.

 • Wat kost een gerechtelijke procedure?

  Een gerechtsdeurwaarder mag alleen beslag leggen op basis van een zogenoemde “executoriale titel” of een “verlof”. Hieronder vallen onder andere vonnissen van rechters, dwangbevelen en notariële aktes.

  Als er een titel aanwezig is, dan mag een gerechtsdeurwaarder in principe beslag leggen. De “titel” moet dan doorgaans wel eerst door de deurwaarder uitgereikt zijn aan diegene die moet betalen. Diegene krijgt dan nog een wettelijke termijn om aan de “titel” te voldoen. Deze termijn is vaak twee dagen. Mocht er niet binnen deze twee dagen betaald worden, dan kan er beslag worden gelegd.

Juridische informatie

Onze beroepsorganisatie heeft bijsluiters opgesteld waarin uitleg wordt gegeven over verschillende ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarders. Deze treft u hieronder aan. Wordt uw vraag niet beantwoord in onderstaande bijsluiters, kijk dan in de lijst met veelgestelde vragen op de website van de KBvG.

Begrippenlijst deurwaarder

De stukken van een gerechtsdeurwaarder zijn soms moeilijk te lezen. Dit komt door de vele wettelijke eisen die aan die stukken zijn verbonden. De KBvG heeft voor de meest voorkomende stukken bijsluiters opgesteld, maar om nog meer duidelijkheid te verschaffen treft u hier een begrippenlijst met veel voorkomende woorden. Mocht u een woord missen neemt u dan contact met ons op dan vullen wij de lijst aan.

Aanmaning

Een aanmaning is een brief, email of telefonisch contact waarbij de schuldeiser de schuldenaar /debiteur sommeert om een verschuldigd bedrag te betalen. Dit kan door een schuldeiser zelf worden gedaan of door zijn incassopartner (bijvoorbeeld door een deurwaarder of incassobureau)

Aanzegging

Een mededeling van een deurwaarder waarin wordt aangegeven wat er gaat gebeuren of wat de persoon tegen wie de mededeling zich richt moet doen.

Advocaat

In enkele gevallen mag een deurwaarder niet zelf de procedure voeren. In die gevallen moet er een advocaat worden gesteld.

Aflossingscapaciteit

Het deel van het inkomen dat beschikbaar is om schuldeisers af te betalen.

Ambtshandelingen

Bij wet vast gestelde taken voor een bepaalde ambtenaar.

Arrest

Ook wel vonnis of gerechtelijke uitspraak genoemd. Een arrest wordt gewezen door een hogere rechtelijke instantie. Bijvoorbeeld de Hoge Raad of een gerechtshof

Behagen

Aangenaam vinden. In een dagvaarding vraagt een schuldeiser vaak “als het de rechter moge behagen” dit komt eigenlijk neer op “Als de rechter het eens is met wat er in de dagvaarding staat”.

Beschikking

Een uitspraak van een rechter in een zaak die is ingeleid door een verzoekschrift hierbij valt te denken aan een echtscheiding of aan de vaststelling van alimentatie.

Beslag

Een actie van een deurwaarder waarbij hij op verzoek van de schuldeiser bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de rechthebbende onttrekt. Bijvoorbeeld beslag op roerende zaken (auto, televisie computer etc.) maar ook beslag op een bankrekening of loon.

Beslagvrije voet of de BVV

Het deel van het inkomen dat iemand moet ontvangen om in zijn eerste levensbehoeften te kunnen voorzien

Betekend / betekening

Een deurwaarder betekent stukken, dat houdt in dat hij stukken uitreikt aan de persoon die ze moet ontvangen. Een betekening van een vonnis is bijvoorbeeld het uitreiken van het vonnis aan de schuldenaar. Heeft u stukken ontvangen waarin staat dat er iets aan u is betekend dan volgt over het algemeen na het woord “betekend” een opsomming van de stukken die aan u zijn achtergelaten.

Bevel

De deurwaarder geeft aan wat iemand moet doen (meestal bevel tot betaling). Hij beveelt iemand aan een titel te voldoen.

Buitengerechtelijk / minnelijk

Het traject voordat een rechter wordt in geschakeld. In het minnelijke traject proberen de schuldeiser en eventueel zijn incassopartner de schuldenaar aan te sporen om te betalen zonder dat er enige vorm van dwang aan te pas komt.

Bewijs van kwijting

Bewijs dat iets is gedaan (betaling verricht of stukken ingeleverd etc.)

BTAG

Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder. De wettelijk vastgestelde kosten die een deurwaarder aan de debiteur mag doorberekenen voor zijn ambtshandelingen. Een overzicht van deze kosten.

Cessie

Overdracht van een recht op een ander. Bekend is de akte van cessie waarbij iemand een deel van zijn recht op loon overdraagt aan een schuldeiser.

Comparitie van partijen

Het verschijnen van de betrokken partijen bij de Rechter. Als iemand het niet eens is met een vordering (verweer) dan kan door de rechter een comparitie worden bepaald. De partijen moeten dan mondeling extra informatie geven en vaak is de bedoeling om tot een schikking te komen.

Competentie grens

Een grens die bepaalt welke rechter over een zaak mag oordelen. Geldvorderingen tot € 25.000 en huur-, arbeids- en consumentenkoop zaken worden altijd door de Kantonrechter beoordeeld. De overige zaken behandelt de Rechtbank.

Conclusie van antwoord

Ook wel verweer. Als de gedaagde (de gedagvaarde persoon) inhoudelijk verweer voert dan noemen we dat de conclusie van antwoord. Bij de kantonrechter kan de gedaagde dit zelf doen, maar bij de rechtbank moet dit door een advocaat gebeuren.

Conservatoir beslag

Conservatoir staat voor bescherming van het recht. Dit beslag kan worden gelegd voordat er een uitspraak is gedaan in een procedure, maar kan nooit worden gelegd zonder toestemming van de rechter. Een conservatoir beslag is altijd spoedeisend en zorgt ervoor dat een schuldenaar bepaalde zaken niet meer kan onttrekken aan verhaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leggen van beslag op een woning die te koop staat.

Crediteur / Schuldeiser

Iemand die nog geld moet krijgen / betaling moet ontvangen (schuldeiser)

Dagvaarden

Het door de deurwaarder uitbrengen van een dagvaarding om een procedure in te leiden.

Dagvaarding

Het officiële stuk/exploot van de gerechtsdeurwaarder waarbij iemand wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.

De kosten dezes

De kosten die volgens het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders zijn vast gesteld.

Debiteur / Schuldenaar

Noemen we ook wel debiteur en is de persoon die nog een bedrag moet betalen aan de schuldeiser.

Derde(n)

Iemand die geen partij in een geschil is.

Derde gearresteerde

Een derde waaronder beslag is gelegd. Bijvoorbeeld een bank, werkgever of huurder.

Derdenbeslag

Beslag onder een derde. Bijvoorbeeld beslag onder een werkgever, bank of huurder

Deurwaarder

Een deurwaarder is een onafhankelijk openbaar ambtenaar belast met wettelijke taken zoals het uitbrengen van dagvaardingen, de tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken, het uitvoeren van ontruimingen en het leggen van beslagen. Iedereen kan een deurwaarder inschakelen voor bijvoorbeeld het incasseren van een openstaande vordering.

Domicilie

Dit is de woonplaats (of gekozen woonplaats) van een van de partijen

Dupliek

Na de conclusie van antwoord kan de eiser een conclusie van repliek indienen. Het antwoord van de gedaagde op de repliek noemen we de conclusie van dupliek.

Eis

Dat wat de eiser wil. Bijvoorbeeld veroordeling tot betaling of afgifte van goederen.

Eiser

De (rechts)persoon op wie zijn verzoek een procedure wordt gestart.

Executoriaal beslag

Een actie waarbij de deurwaarder uit hoofde van een executoriale titel bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de rechthebbende onttrekt.

Executoriale titel

Een titel is bijvoorbeeld een vonnis, dwangbevel of akte. Een executoriale titel is een titel die voor ten uitvoerlegging vatbaar is (die geëxecuteerd kan worden)

Executie

Ten uitvoerlegging of het uitwinnen van een titel (bijvoorbeeld beslaglegging of ontruiming)

Exploot of exploit

Een ambtelijk stuk

Faillissement

Een algeheel beslag op het vermogen van de schuldenaar. Al het vermogen van de schuldenaar valt onder het beslag om schuldeisers te beschermen. Een curator beheert de zaken (boedel) en maakt eventueel zaken te gelde, door ze te verkopen. De uiteindelijke opbrengsten worden aan de schuldeisers uitgekeerd.

Gedaagde

Iemand die is opgeroepen (gedagvaard) om voor de rechter te verschijnen

Gedagvaard

Iemand wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen

Gemachtigde

Iemand die namens een eiser optreedt in een procedure

Gerechtsdeurwaarder

Zie deurwaarder.

Gerequireerde of gerekwireerde

De persoon aan wie het stuk is gericht (meestal de schuldenaar )

Gijzeling / Lijfsdwang

Bij gijzeling wordt iemand opgesloten in een huis van bewaring. Dit komt vooral voor in zaken die betrekking hebben op openstaande boetes, maar kan ook worden toegwezen door een rechter in andere procedures. Meer informatie over de gijzeling in verband met een boete kunt u hier vinden.

Grosse

Het origineel. De grosse van een vonnis is bijvoorbeeld het originele vonnis (dus geen kopie)

Hoger beroep

De mogelijkheid om een uitspraak door een hogere gerechtelijke instantie te laten toetsen als een van de partijen het niet eens is met de eerste uitspraak. Bij geld vorderingen alleen mogelijk indien de vordering hoger is dan € 1750.

Hoofdsom

Het oorspronkelijke bedrag dat de schuldenaar moet betalen, zonder rente of bijvoorbeeld incassokosten.

In persoon of bij gemachtigde

Zelf of iemand namens u zelf

Ingebrekestelling

Een sommatie van de schuldeiser. Na een ingebrekestelling raakt een schuldenaar in verzuim.

KBvG

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Leges, verschotten of informatiekosten

Zijn kosten die gemaakt zijn voor de goede uitoefening van een ambtshandeling. Bijvoorbeeld adres controle in de gemeentelijke basisadministratie, maar ook het vervangen van sloten bij een beslag of een ontruiming.

Loonbeslag

Zie derdenbeslag

Met aanzegging

Hierna volgt uitleg over wat er gaat gebeuren.

Minnelijk / Buitengerechtelijk

Het traject voordat een rechter wordt in geschakeld. In het minnelijke traject proberen de schuldeiser en eventueel zijn incassopartner de schuldenaar aan te sporen om te betalen zonder dat er dwang aan te pas komt.

Moratorium

Een rechtsmiddel waarbij het voor schuldeisers tijdelijk onmogelijk wordt om zich te verhalen op het vermogen van de debiteur. Komt hoofdzakelijk voor wanneer een schuldenaar zijn schulden wil regelen en een schuldeiser ondanks betalingsvoorstellen de executie wenst voort te zetten.

Ontruiming

Indien iemand is veroordeeld tot ontruiming, moet deze persoon een pand of perceel leeg achterlaten en ter vrije beschikking stellen van de eiser (meestal de eigenaar van het pand). Indien de schuldenaar dit niet doet dan moet een deurwaarder dat doen. De deurwaarder plaatst alle zaken die zich in het pand of op het perceel bevinden aan de openbare weg. De gemeente zal deze zaken afvoeren en opslaan of vernietigen. Kosten van een ontruiming komen voor rekening van de schuldenaar.

Overbetekening

Een overbetekening is het betekenen van een exploot (dus niet bijvoorbeeld een vonnis). Veel voorkomend is bijvoorbeeld de overbetekening bij derdenbeslag. Hier betekent de deurwaarder een afschrift van het beslagexploot aan de schuldenaar.

Procesverbaal

Een verslag van de deurwaarder van wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld: Hoe een ontruiming heeft plaatsgevonden.

Rechtsmiddel

Een wettelijk middel om iets te doen tegen een uitspraak. Bijvoorbeeld hoger beroep of verzet.

Registergoederen

Dit zijn goederen die in het kadaster zijn opgenomen. Het betreft bijvoorbeeld onroerende zaken, vliegtuigen en schepen.

Rente

Een vergoeding die verschuldigd is wanneer een vordering te laat wordt voldaan.

Repliek

Is de reactie van de schuldeiser op het verweer van de gedaagde (conclusie van antwoord)

Requirant of rekwirant

De persoon op wiens verzoek iets gebeurt (meestal de schuldeiser)

Roldatum

De dag waarop zaken worden behandeld door de rechter.

Schuldenaar

zie debiteur

Sommatie

Sommeren staat voor aanmanen. Een sommatie is dus een aanmaning.

Subsidiair / subsidiaire vordering

Staat voor “in de 2e plaats” of 2e vordering. Iemand eist in een dagvaarding primair (eerst) veroordeling voor iets en vervolgens subsidiair (in de 2e plaats) nog iets anders. Het wordt ook wel gebruikt om veroordeling te vragen voor iets als de 1e eis niet kan worden toegewezen. Voorbeeld: primaire eis is ontbinding van een koopovereenkomst van een auto en subsidiair veroordeling tot het repareren van de auto. Als de rechter de ontbinding dan niet toe wijst kan hij eventueel wel de verkoper verplichten om de auto te maken.

Substitutie

Vervanging

Ten verzoeke van

Op verzoek van

Titel

Zie executoriale titel

Uitvoerbaar bij voorraad

Dit wil zeggen dat een titel ten uitvoer kan worden gelegd terwijl de termijnen voor verzet en hoger beroep nog niet zijn verlopen.

Verstek

Indien een gedaagde niet verschijnt bij een procedure dan laat hij verstek gaan. Indien de eis niet ongegrond of onrechtmatig wordt bevonden dan zal de rechter de gedaagde bij verstek veroordelen.

Verzet

Mogelijkheid om een procedure te heropenen door de persoon die bij verstek is veroordeeld.

Verzoekschrift

Een schriftelijk verzoek aan de rechtbank. Sommige procedures worden ingeleid met een verzoekschrift in plaats van een dagvaarding. Bijvoorbeeld een verzoek tot echtscheiding.

Vonnis

Een uitspraak van een rechter. Zie ook executoriale titel

Voorlopige voorziening

Een tijdelijke uitspraak van een rechter. De rechter geeft toestemming in een spoedeisende zaak om bepaalde rechten te bewaren. Naderhand zal de zaak beter worden bekeken om een uiteindelijke uitspraak te krijgen.

Vordering

Het bedrag dat iemand van een ander te goed heeft. Bij een beslag onder een derde wordt ook beslag gelegd op vorderingen die de debiteur van die derde te vorderen heeft. (een debiteur heeft een vordering op een bank voor bijvoorbeeld zijn spaargeld, of op zijn werkgever voor zijn loon)

WSNP

Afkorting voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Deze wet geeft particulieren een mogelijkheid op een toekomst zonder schulden. Door een aantal jaren op minimum niveau te leven en gelden te reserveren voor schuldeisers en uiteindelijk met een schone lei verder te kunnen.