KARREMAN & VERHUUR

Bent u een commerciële verhuurder of vertegenwoordigd u een woningbouwcorporatie? Speciaal voor verhuurders hebben wij de incasso- en juridische module Karreman & Verhuur ontwikkeld. Met deze module nemen wij u de inning van onbetaalde huurgelden en juridische werkzaamheden uit handen. Onze benadering is daadkrachtig en direct maar wel met respect voor de (zakelijke) relatie die u met uw klant heeft.

Wij willen graag dat onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening en dat een goed resultaat wordt behaald. Aangezien iedere organisatie anders is willen wij u dan ook maatwerk bieden met onze module als uitgangspunt. Denkt u daarbij aan het wel of niet gebruik maken van mediation, de wijze van incasso (maatschappelijk verantwoord incasseren), de briefteksten etc. Wij gaan graag met u aan tafel om de mogelijkheden met u te bespreken.

Mediation

Wij menen daarbij dat het effectiever werkt dat wij in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij een huurgeschil om een uiteindelijke ontruiming te voorkomen. Ontruiming is namelijk geen doel op zich, maar een uiterst middel als uw huurder de huur niet voldoet of bijvoorbeeld overlast blijft veroorzaken. Hiervoor biedt onze Mfn-geregistreerde mediator u professionele bijstand aan als alternatieve vorm van geschilbeslechting.

Mediation is uniek in onze branche en leidt tot grote (maatschappelijke) voordelen, waarbij het uitgangspunt is dat de zakelijke relatie met uw huurder hersteld wordt. De praktijk wijst uit dat u met mediation doorgaans een goed en snel resultaat behaalt.

Gerechtsdeurwaarders en juristen

Mocht de huurder niet meewerken aan een reële oplossing, dan kan waar nodig worden ingegrepen door gebruik te maken van onze gerechtsdeurwaarders en juristen.

Wij hebben veel ervaring opgedaan in deze branche en mogen diverse verhuurders van onroerende zaken tot onze tevreden klanten rekenen. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden staat daadkracht voorop, maar wel met respect voor de (zakelijke) relatie.

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen over het onderwerp verhuur?

Mail ons: verhuur@mkarreman.nl

Overige Branches

Overige branches waar Karreman actief in is: