KARREMAN & OVERHEID

Wij werken voor meerdere overheidsorganisaties en diverse zelfstandige bestuursorganen. Onder meer zijn wij één van de vaste partners van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau). Ook behoren diverse gemeenten en kredietbanken tot onze klantengroep.

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Bij overheidsorganisaties dient vaak op een dun koord te worden gebalanceerd en moeten keuzes worden gemaakt tussen een effectieve incasso en het belang van de burger in het algemeen. Respect voor de klant en burger staat voorop, omdat de wijze waarop de vordering wordt geïncasseerd ook op de overheid afstraalt. Uiteraard is het wel in het algemeen belang dat een vordering wordt geïncasseerd. Immers, schulden dienen te worden betaald en bij wanbetaling dient precedentwerking te worden voorkomen.

Wij hebben wij de incassomodule Karreman & Overheid ontwikkeld, waarbij wij op maatschappelijk verantwoorde wijze incasseren. Wij gaan respectvol om met de burgers, waarbij direct en open wordt gecommuniceerd. Wij vinden het immers belangrijk dat uw boodschap aankomt en dat daarmee wat gedaan wordt. Wij menen echter ook dat een oplossing van een zaak niet in eerste instantie gelegen is in het nemen van allerlei rechtsmaatregelen, maar juist in het meedenken naar oplossingen en het zoveel mogelijk voorkomen van kosten.

Mediation

Wij bieden onze opdrachtgevers mediation aan. Deze vorm van alternatieve geschilbeslechting is zeer geschikt voor overheidsorganisaties en dient ertoe om geschillen gezamenlijk op te lossen door het voeren van gesprekken onder begeleiding van een mediator. Veel geschillen hebben namelijk wel een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is en dan is een gerechtelijke procedure niet nodig. Door toepassing van mediation proberen partijen er samen uit te komen.

Onze mediator is onafhankelijk, neutraal en geregistreerd in het Mfn-register als gekwalificeerd mediator. Wij kiezen geen partij, maar gaan samen met de partijen op zoek naar een oplossing voor het probleem. In dit kader moet ook de oplossing voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Wij bieden dan ook meer dan incasso- en gerechtsdeurwaardersdiensten alleen.

Alternatief op alternatief

Lukt het echter niet om door middel van mediation tot genoegzame afspraken te komen, dan kunnen wij voor u alsnog zowel een incasso-, als een juridische procedure starten én – na vonnis – tenuitvoerleggen. Zo blijft de gehele procedure van A tot Z onder één dak, passend naar uw wensen.

Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Wij zijn u graag van dienst!

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen over het onderwerp overheid?

Mail ons: overheid@mkarreman.nl

Overige Branches

Overige branches waar Karreman actief in is: